Facebook

Eseménynaptár
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30

A kedvezményezett neve: Gyékényes Község Önkormányzata
A projekt címe: Egészségügyi szolgálatok fejlesztése Gyékényesen
A szerződött támogatás összege: 54.391.179,- Ft
A támogatás mértéke: 100%
A projekt el nem számolható költsége: 11.831.284,- Ft
A projekt összköltsége: 66.222.463,- Ft
A projekt tervezett befejezési dátuma: 2020.11.30.
A projektazonosító száma: TOP-4.1.1-15-SO1-2016-00024

 
A projekt tartalmának bemutatása:
A fejlesztés elsődleges célja a Gyékényesi szolgáltatási központban a háziorvosi szolgálatnak, iskolaegészségügyi szolgálatnak és a védőnői szolgálatnak, valamint az orvos lakásnak helyet adó épület átalakítása, korszerűsítése, bővítése továbbá az egészségügyi szolgáltatásokat támogató, jelenleg elavultnak tekinthető eszközpark fejlesztése.
 
Az 1950-es években épült és jelentősen elavult épület korszerűsítése időszerű, az épület létrehozása óta érdemi felújításra nem került sor. Az épületbelső (pl. mosdó) sajnos nem felel meg a hatályos akadálymentesítési feltételeknek, nem áll rendelkezésre akadálymentes parkoló sem. Az épület funkcionális tereinek újragondolására a háziorvos, a védőnő és a célcsoportok igényeinek figyelembe vételével került sor. Az épület fűtését helyiségenként elhelyezett fatüzelésű kályhák biztosítják. Az önkormányzat célja, hogy az egészségügyi alapellátások színvonala minél magasabb legyen, hiszen ez közvetlenül befolyásolhatja a település népességmegtartó erejét.

A projekt hosszú távú célja, hogy a térség lakossága jobb egészségügyi állapotba kerüljön, a minőségi egészségügyi szolgáltatások (infrastrukturális feltételek, és egészségfejlesztési programok) biztosításának hatására az életminőség javuljon. További cél a morbiditási mutatók 3-5%-os javulása, valamint a mortalitási jelzők kedvezőbb alakulása. A munkaképes lakosság egészségi helyzetének javulása, kevesebb táppénz és jobb egészségi állapotú munkaerő munkahatékonyságának növekedésével közvettet módon a térség gazdasági mutatóinak javulása várható. A definitív ellátások arányának növelése.

A pályázati konstrukció keretében támogatható tevékenységek közül az alábbiak kerülnek megvalósításra:
 
- Közfinanszírozott és területi ellátási kötelezettséggel rendelkező háziorvosi és házi gyermekorvosi rendelőnek (vegyes praxisról lévén szó), iskola-egészségügyi szolgálat, védőnői tanácsadónak helyt adó épület felújítása, bővítése.
- Az önkormányzati tulajdonban lévő lakás felújítása, korszerűsítése, bővítése a háziorvos, lakhatásának biztosítására
- Eszközbeszerzés
- Járműbeszerzés
- Megújuló energiaforrások használata (napkollektorok, fotovoltaikus napelemek) az épületek gazdaságosabb, korszerűbb üzemeltetése érdekében
- Garázs kialakítása
- Akadálymentes parkoló-férőhely létesítése

A projektben megvalósítandó támogatható tevékenységek a következők:

Az épület teljes belső akadálymentesítése: A felújításra kerülő háziorvosi váró – rendelési időn kívül – alkalmas lesz egyben közösségi térként egészségfejlesztési-, egészségügyi szűrőprogramok lebonyolítására is, multifunkciós helyiségként. Az akadálymentesítési tevékenységek között akadálymentes mosdó, továbbá egy akadálymentes parkoló kialakítására is sor kerül.


A hatályos előírások szerinti energetikai fejlesztés is megvalósul a projekt keretein belül. Az épület 16 cm-es külső hőszigetelést kap, a nyílászárók cseréjére is sor kerül a mai kor követelményeinek megfelelően, továbbá a gépészet megújítására is sor kerül egy kondenzációs kazán üzembe helyezésével. Ezek hatásaként azt várjuk, hogy a korábbi rezsiköltség 50-60 %-kal alacsonyabban alakul majd, ezáltal az  gészségügyi szolgáltatások pénzügyi fenntartása válik könnyebben biztosíthatóvá. Az így keletkezett költségmegtakarítás egy részét önkormányzatunk egészségfejlesztési programokra kívánja fordítani.

Az egy épületben található orvos lakás belső átalakítására is sor kerül a lakrész elrendezésénekváltoztatásával. A fejlesztés során kialakításra kerül egy fedett babakocsi tároló is.

A fejlesztés célcsoportja az ellátási körzet teljes lakossága, ezen belül kiemelten egyes társadalmi szervezetek: Sportegyesület Gyékényes, Margaréta Nyugdíjas Klub, Gyékényesi Gondozási Központ, iskolások, óvodások. A védőnői szolgálat esetében a célcsoportba tartoznak továbbá a várandós anyák, fiatal anyák, újszülöttek, csecsemők, kisdedek, valamint az iskoláskorú gyerekek.

A fejlesztést követő fenntartási időszakban a projekt eredményeinek hosszú távú működtetését a egészségügyi szolgáltatókkal kötött határozatlan idejű szerződések, valamint a fent felsorolt civil szervezetekkel kötött együttműködési megállapodások biztosítják. A fenntartás pénzügyi fedezetét egyrészt a háziorvos OEP finanszírozása, másrészt az épület fenntartása és üzemletetése, valamint a védőnő személyi jellegű és dologi költségeinek szempontjából Gyékényes Község Önkormányzata biztosítja.

 

Búvárbázis

Éttermek, panziók

TOP projektek Gyékényesen

Magyar Falu Program

Kormányzati Portál

Sajtószoba   l    Hasznos linkek   l    Szálláskereső   l    Galéria   l    Adatvédelem   l    Webmail
Hírek   l   Gyékényesről   l   Közérdekű   l   Rendezvénynaptár   l   TOP projektek
Gyékényes 2015